Olika typer av Thaimassage

Massage kan kategoriseras dels efter typ av traditionell massage och dels efter syftet med massage.


Traditionella typer av massage

  1. Radsasammnak, Förr i tiden vanlig i den kungliga kretsen. Av artighet använde man inte       armbåge, knä eller fot som hjälp under massagen.
  2. Charöysak, Vanlig hos den arbetande befolkningen som fick använda även sina armbågar och fötter för att hjälpa varandra i familjen att behandla ansträngda muskler efter en krävande arbetsdag.

 Syftet med massagen

  1. Avslappnande massage med syftet att skapa välmående och få kroppen avslappnad.
  2. Massagebehandling med syftet att lindra smärta i muskler.

De flesta människor känner till att det finns 2 typer av massage, Radsasamnak och Charöysak, men efterhand som tiderna förändras ändras också massagen. Det har utvecklats och man har fört samman fördelarna med varje typ för att få det bästa av två världar.

När man går in i en Thaimassage affär hör man ingen som säger Radsasamnak eller Charöysak utan de olika typerna av Thaimasage benämns ofta efter vilet har utvecklats och man har fört samman fördelarna med varje typ för att få det bästa av två världar.ken del av kroppen som får behandling, vilka hjälpmedel som används eller syftet med massagen, t.ex. ryggmassage, huvudmassage, oljemassage, stenmassage, bodyskrubb och fettminskningsmassage.