Prostitutionslagen och Thaimassage (Happy Ending)  

Jag tror att människor har olika nivå av moral och samvete. Dessutom är förmågan att fundera över korrekthet eller felaktighet hos vissa människor svagare när de skall välja mellan lycka, komfort, enkelhet och personlig fördel. En av de viktiga sakerna som kan stimulera människornas tänk att inse rätt eller fel, gott eller ont och kan också organisera människor i ett stort samhälle för att leva tillsammans i lugn och ro är “lag”. Och lagarna måste vara rättvisa, följas strikt och brott mot dem måste beivras rättvist.  

Prostitutionen sägs vara världens äldsta yrke och lika gammal är debatten om den ska vara laglig eller inte. Båda sidorna har sina skäl och varje land beslutar själv om det skall vara lagligt eller inte. Prostitution i Sverige kan kallas grå, eftersom köparen av tjänsten begår ett brott, medan säljaren inte gör det. Jag tror att den främsta avsikten är att hjälpa kvinnor som är förtryckta och tvingas till prostitution och att de kan få hjälp tillbaka till sitt land om de inte är svenskar (t ex pga trafficking). Dessutom antas det att genom att ta bort köpare (genom förbud) så finns det ingen konsumtion och därför ingen efterfrågan eller säljare.  

Jag tror att en sak kan bedömas utifrån olika perspektiv, och samtidigt som det kan vara både positivt och negativt, finnas fördelar och nackdelar, ge förmåner och påföljder. Nedan är min åsikt om svensk prostitutionslag jämfört med Thailand där denna företeelse är olaglig för både köpare och säljare.  

Positiv syn

• Att ge jämställdhet mellan olika yrken

I Thailand, p g a sociala svårigheter, okunskap, oförmåga, avsaknad av utbildning eller dålig ekonomi har de flesta kvinnor med detta yrke inte något val utan tvingar sig själva trots att de känner smärta och bitterhet av att behöva använda sina kroppar i utbyte mot överlevnad, inte bara sin egen utan även familjemedlemmarnas. Uppoffringen förbises av samhället som fokuserar på att titta på vad de gör och besluta att de är en oönskad grupp. Bara för att vad de lever på inte accepteras som ett lagligt yrke. Lagarna, som förutom att säga vad som är rätt och fel, skapar en tyst inställning hos människor i samhället. Av den anledningen tror jag att den svenska prostitutionslagen gör att en del svenskar inte har en negativ inställning till yrket och tyst skapar en atmosfär av jämlikhet mellan yrken.  

• Minska sexuellt förtryck (mot kvinnor) och uppfattningen att människor (kvinnor) är produkter.

Från min erfarenhet när jag ställs inför Happy Ending och när jag reagerar med ilska, märker jag att ca 10% är våldsamma i sina känslor och svarar mig tillbaka med ilska. Ca 40% av dem bryr sig inte utan försöker bara köpa Happy Ending. De tror att det är OK att tala till en thailändska så (även om de inte känner eller aldrig har träffat personen). Men ca 50% av dem accepterar och blir inte arga tillbaka. Dessa 50% får mig att känna och tro att den svenska kulturen värnar om jämställdhet mellan kvinnor och män, och är emot sexuellt förtryck och våld och respekterar lagen. Både svenskorna, som skyddar och inser vikten av sina rättigheter, och svenskarna som förstår mänskliga rättigheter och att kvinnor inte skall bli sedda som produkter och kunna köpas.   

Det är skillnad mot mitt land. I det samhället har män fortfarande en ledarroll och makt över kvinnor. Och det finns fortfarande prostituerade, även om det strider mot lagen Därför är deras yrke inte erkänt och de får inte hjälp öppet och ordentligt. Det ger ett djupt perspektiv och betonar att män är mer kraftfulla samt många kvinnor är fortfarande förtryckta.  

• Förbud mot handel av människor och främja jämlikhet

Om människor kan bestämma priset på och köpa en annan människa, innebär det att människor inte är jämlika. I Sverige, som förbjuder köp och antar att det därför inte skall finnas några säljare, gäller motsatsen. I Sverige värnar man om jämlikhet.  

Prostitution är olagligt i Thailand. Det är därför många kvinnor i detta yrke inte blir rättvist behandlade, får hjälp eller skydd. Förutom att yrket orsakar människohandel, skapar människohandel också mänskliga klasser och ojämlikhet.  

Skeptisk vy

• Förbud mot köp, men inte mot försäljning - konflikter som uppmuntrar att agera olagligt

En gång när jag var arg på en man som ringde mig och frågade om Happy Ending, talade han tillbaka mig, “varför blir du arg, det finns ju prostituerade över hela landet?” Jag blev mållös en stund för det faktum att denna försäljning inte är olaglig tills det slog mig att det inte var försäljning som jag tänkte på utan hans olagliga köp. När jag har tid och funderar så undrar jag om det samma sak om man vet att en vän ska köra bil, bjuder man iallafall alkohol till vännen att dricka? Är det omoraliskt? Om någon, aktivt eller inte, har hjälpt de skyldiga på något sätt för att inte bli arresterad, begår den personen också ett juridiskt brott. Ändå är den som säljer sexuella tjänster inte skyldig! Och om det inte finns någon som köper, varför finns det en säljare? Varför finns det säljare om det inte finns någon köpare? Eller är köparen ”dold”? Om så är fallet, är det inte i konflikt med lagen eftersom de motverkar varandra?    

• Att inte visa hänsyn för de olika drivkrafterna inom gruppen av kvinnor som prostituerar sig, resulterar i konflikt mellan att förebyggande hjälpa offer drabbade av människohandel, och erkännande av kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och ge jämställdhet mellan olika yrken.

Att Prostitutionslagen infördes för att förhindra människohandel och för att hjälpa offer, är en vacker humanitär tanke och skapar sinnesfrid för offren. Men är det sant att kvinnorna i detta yrke bara är de som tvingas och vill bli befriade? 

Att acceptera kvinnors rätt att välja sina egna livsstilsval är en av orsakerna till att parterna anser att detta yrke bör vara lagligt. Men om man tittar på Sveriges lagar tror jag inte att den tar hänsyn till detta skäl. Även om den visar tydliga avsikter att hjälpa kvinnor som gör det under tvång eller är offer inom detta yrke, tror jag inte att alla gör det under tvång utan det finns många kvinnor som gör det frivilligt, antingen av nödvändighet eller för att det är ”enkelt”. Vad menar lagen om denna kvinnliga grupp? Det är konstigt om man tror att lagen tillåter kvinnor att välja sina egna karriärsalternativ och att ge jämställdhet mellan olika yrken eftersom den säger att du kan sälja, men förhindrar människor från att köpa.  

**OBS

Är det inte bättre om det är en ”vit” lag, som omfattar både köp och försäljning? Eftersom Sverige redan är ett öppet land. Om det skall vara olagligt, är det inte bättre att det är olagligt för båda parter, både köpare och säljare? Jag tycker att man borde göra en grundlig utredning och tala med de som säljer för att förstå varför de gör det. Om de gör det under tvång eller av annan orsak. Och sedan fokusera på att hjälpa de kvinnor som gör det under tvång. Även om det blir mer jobb för involverad personal är det nog bättre än den lag som är halvneutral och motsägelsefull.    

• Klappa med en hand ger inget ljud eller så klappas det med två händer, men ljudlöst

Enligt teorin, utan köpare skulle det inte finnas någon säljare men i verkligheten är det inte så. För om säljaren har för avsikt att sälja, vill den ha köpare. Därför skulle säljaren vilja hålla köparen hemlig eftersom de vill ha upprepade köp, och även få nya köpare. Även om de vet att köpet är olagligt. Det betyder att trots applåderna från de två sidorna finns det absolut inget klappljud för någon att höra.  

• Brist på sjukdomskontroll och säkerhetsövervakning

En anledning till vissa vill att detta yrke ska vara lagligt är att möjliggöra kontroll av näringsidkarnas hälsa, sjukdomskontroll och säkerhet för köpare, säljare och miljö. Men när det sker i hemlighet saknas det kontroll över detta.  

• Reflektioner när olagligheter sker i samhället

Det är naturligt att det inte finns något område som är helt vit eller svart och när något som är olagligt ändå är fullt synligt i samhället visar det….   

 • att det finns människor i samhället som inte kan acceptera, respektera och följa lagen.
  Försäljning, efterfrågan och olika fördelar frestar många att komma in i den här verksamheten även om den är olaglig. Hur många gärningsmän som finns är svårt att säga eftersom det är olagligt och inte dokumenteras någonstans.   
   

 • på livskvaliteten hos befolkningen och svårigheten att leva i samhället och landet. 

  Den främsta anledning till att kvinnor väljer detta yrke är på grund av nödvändighet, för överlevnad, brist på kunskap för att välja andra yrken och inkomstmöjligheterna; de jämför andra yrkens löner med prostitution som “inte är så arbetsintensiv” och har högre avkastning. Därför kan det nog sägas att yrket är mer förekommande i outvecklade än utvecklade länder. Men det finns några utvecklade länder där yrket är lagligt. Jag ser att de länderna har syftet att hjälpa kvinnor i detta yrke att bli behandlade rättvist och säkert. Dessutom försöker de förändra åsikten från att detta yrke leder till människohandel och ojämlikhet mellan människor och mellan olika yrken, till att kvinnor själva väljer och fattar sina egna yrkesbeslut på ett korrekt och säkert sätt. Och jag tror att majoriteten av dem som är utövar yrket inte är medborgare i det landet det verkar i.

 • på effektiviteten och noggrannheten och allvaret hos de ansvariga personerna   

  I Thailand, även om prostitution är olagligt, förekommer det fortfarande. Det döljs bakom andra verksamheter, t ex badhus, vissa barer och restauranger.  Thailändare vet vart de skall gå när de vill köpa tjänsten. Jag tror inte Happy Ending har funnits lika länge. Det kom kanske till för turister som inte visste vart de skulle gå om de ville köpa sex, för att få beröring via massage, för att det var något nytt, ett alternativ för att få orgasm utan att ha riktigt sex eller massörer som själva erbjuder ytterligare tjänster. Oavsett vad som är orsaken har Happy Ending varit utbredd också hos thailändare.  

  Och när samhället inte kan hantera olagliga företeelser är det många thailändare som tycker att detta yrke skall göras lagligt. Av många skäl, inklusive att hjälpa kvinnorna att inte bli utnyttjade eller skadas etc. och för att minska korruptionen. Många tror att prostitutionslagstiftning är bara ett sätt att tjäna pengar för vissa grupper av människor och när lagen är avsedd att generera inkomst gör det att de som har makt och fördelar inte uppmärksammar felaktigheterna eller till och med hjälper genom att ta bort gripanden.  

  I Sverige; det sägs att Sverige har strikta lagar och att dessa tas på allvar av både de svenska myndigheterna och den övergripande majoriteten av befolkningen. Men på grund av min egen erfarenhet som har hört berättelser från några män (som kontaktat mig om Happy Ending) och mitt intresse samt försök att läsa artiklar och berättelser om Happy Ending på webbplatsen tror jag att det finns prostitution också i Sverige, särskilt i stora städer. Naturligtvis finns det inget område som kommer att vara helt vitt och även om jag inte tror att anledningen till att olagliga köp i Sverige inte är korruption, kan jag ändå inte låta bli att undra över lagens strikthet. Varför existerar lagbrytare?  

  Jag tror; efterfrågan på köp stimulerar efterfrågan på försäljning och efterfrågan på försäljning uppmuntrar efterfrågan att köpa. För mig, när det rapporteras om prostitution i nyheter, artiklar eller TV-program, om massagesalonger som erbjuder Happy Ending, säger de också indirekt att i Sverige finns det människor som bryter mot lagen (köparna). Även om vissa kanske tror att det bara är lite eller några områden men det faktum att när det en gång har börjat, kommer det oundvikligen att öka. Och ännu viktigare än lagen om prostitution är att acceptera felaktigheterna som kan leda till att andra olagliga handlingar accepteras. Även om jag tror på kvaliteten av svenskarnas kunskaper och förmåga (och dessutom är mitt land långt borta från Sverige) kan jag inte låta bli att bli förskräckt när jag tänker hur det är där…. 

Samarbete Meddela och påpeka gärningsmannen   

Jag är inte säker hur mycket prostitutionslagstiftningen kommer att bidra till att minska problemet Thaimassör med Happy Ending. För slutligen, det viktiga är salongägarens medvetenhet och upprätthållande av massörens yrkesetik. Men jag får de tankarna om prostitutionslagstiftningen medan jag väntar på att träffa och rapportera till polisen.  

Varje gång när jag får kontakt av män om Happy Ending tycker jag att handlingen strider mot lagen och måste bestraffas men jag har inte tillräckligt med bevis. Ändå har jag varit hos polisen två gånger….  

Första gången när jag fick ett telefonsamtal ca kl 1 på natten men jag kände mig utmattad och ville inte störa min sambo, så jag stängde av telefonen. På morgonen finner jag att jag fått tre röstmeddelanden. Jag stängde salongen och tog bevisen till polisen. Han frågar mig om jag vill att polisen hittar mannen som ringde. Det var nog dumt men då svarade jag nej eftersom jag inte vill att de slösar bort sin tid. Det är ett hemligt nummer och jag tror inte att detta räcker för att hantera denna grupp av människor men jag vill samarbeta genom att informera polisen om vad som hänt. 

Andra gången, när jag får en online-bokning med namn, telefonnummer, e-post, tänker jag att det kan vara bevis nog. Innan jag åker skickar jag ett meddelande för att fråga honom och avbokar bokningen. Det var nog ett misstag att inte låta honom komma och ha polisen på plats väntandes på honom. Denna gång gav jag andra bevis till polisen. Men inget händer…

 

Båda gångerna har jag bara fått en rapport från anmälan. Trots att jag blev lite besviken är jag inte arg för att det inte händer något och följer inte upp fallen eftersom det säkert inte hjälper. Men naturligtvis kommer jag inte att vara lugn. Jag kommer att hitta mina vägar för att inte vara ett mål för dem som kontaktar mig.   

Jag tror inte att anmälan från massörer några gånger i vissa områden och eventuella arresteringar är den bästa lösningen, utan det är avslöjandet av överträdelser. För att skapa förståelse och sätta press på dem för att de skall veta att det inte är lagligt, kan det endast göras effektivt, trots att jag vet att det är jättesvårt, när det sker genom samarbete mellan människor i samhället som är medvetna om problemet, inte bara en invandare. Ändå uppmuntrar jag alltid mig själv när jag känner mig ensam ”åtminstone har jag provat göra vad jag bör göra”.  

Jag tycker att det som är viktigare än om prostitution skall vara lagligt eller inte är att Lagen måste vara effektiv och flöjas upp. Med lagen som Sverige har nu så tror jag att den gör nog att kvinnor från många länder kommer till Sverige för att göra detta jobb. Det kan finnas kvinnor från andra länder, men jag är säker på att det även finns thailändskor. Många gånger har jag hört att thailändskor reser till Sverige för att prostituera sig under namnet Thaimassage. Jag är en person som ofta säger vad jag tycker, även om det inte alltid hjälper eller gör någon nytta. Men det finns tillfällen då jag inte vet vad jag skall säga. När jag hörde detta från thailändare, visste jag inte hur jag skulle skydda min Thaimassage, eftersom thailändare vet vad Thaimassage är eller inte är. Samtidigt vet jag inte hur jag ska ursäkta Sverige när prostitution här inte är olagligt. Men jag kan inte heller säga till de thailändskorna att de bli lurade till Sverige eftersom det är olagligt att köpa sex och inte finns några köpare. Om det inte finns någon köpare, varför finns behovet av fler säljare och varför lockas de då hit?  

Sverige är ett mångsidigt land. Jag tycker det kan vara fantastiskt om detta kan ske utan att skapa oro i samhället. Jag är en av de personer som orsakar mångfald. Naturligtvis vill jag inte att jag skall upplevas som en skillnad som skapar oro. I den här artikeln skriver jag om vad jag tvivlar på och verklig information om min äkta Thaimassage.  Även om jag inte skriver för att kräva förändringar till min egen fördel önskar jag att den kommer att kunna bidra till att skapa något bra i samhället. Dessutom är inte mitt syfte att förolämpa prostitution som yrke eller till och med köpare (om det är lagligt). Jag tycker att varje människa har rätt att vara lycklig med sitt ett enda liv med regeln att lycka inte får vara på bekostnad av andras rättigheter och skall vara baserad på att respektera de lagar som befolkningen/staten infört.    

Media & kommunikation och Thaimassage  

I Thailand  

“Hidden (dold) Thaimassage” (Thaimassagesalong som i hemligt erbjuder andra tjänster; Happy Ending  (นวดไทยแอบแฝง)) är ett tydligt namn på dessa Thaimassageföretag vid rapportering av arrestering av utövare av falska Thaimassage, som använder namnet “Thaimassage” för att dölja prostitution som är olagligt. Även om thailändaren vet skillnaden på Thaimassage och falsk Thaimassage, ändå måste nyheterna vara tydliga och korrekta. Thaimedia använder aldrig bara “Thaimassage” i de här fallen.  

Även ordet “Thaimassör”; ingen kan kalla sig det om man erbjuder mer än massage. Thaimassör kallas bara en massör som endast ger Thaimassage. En massör som ger mer än massage kallas till ex. hidden massör (หมอนวดแอบแฝง), Kapoo massör (หมอนวดกระปู๋ Kapoo = ett annat namn kallas penis) eller Specialmassör; หมอนวดพิศษ.  

I Sverige  

Men ofta i den svenska medierapporteringen görs ingen skillnad på äkta och falsk Thaimassage. Felaktigt ordbruk skapar missförstånd som ger en oklar bild eller felaktig information, oavsett om det är medvetet eller inte. Det gör att några svenskar som fortfarande inte vet skillnaden mellan Thaimassage och Happy Ending missförstår och tror att Happy Ending är en del av Thaimassage eller i samband med Thaimassage finns även Happy Ending. Bortsett från att det är en attack mot och förstör Thaimassage, är det också information till de olagliga köparna var de eventuellt kan hitta prostitution. Detta riskerar också att äkta thaimassörer får ovälkomna frågor/krav från köpare.   

Vissa nyhetsprogram och tidningar rapporterar om olagligheter på salonger med falsk Thaimassage där de gärna filmar i hemlighet. Jag är inte säker på i vilket syfte, för ”massören”/sexarbetaren gör inget olagligt. Dessutom skapar många artiklar/program en orättvis bild och ger ofullständig information eftersom de bara använder ordet t ex Thaimassage med Happy Ending eller sexuella tjänster.  Detta kan göra att en del missförstår äkta Thaimassage.   

https://www.expressen.se/gt/har-saljer-hon-sex-pa-massageinstitut/  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/han-koper-sex-pa-thaisalonger  

 

Hur jag orkar med de otrevliga kunderna 


“Allt bygger på ett missförstånd som kan skada barnets bild
och perspektiv och leda till en personlighet byggd
på förolämpningar, rasism och olikabehandling beroende
på arbete, kön eller etnicitet. Jag tycker det är synd…”  


Många, både svenskar och thailändare, frågar mig hur jag kan tåla och stå ut med detta. Mitt svar är; det är för att jag inte kan tåla och acceptera det, därför måste jag finnas där och berätta sanningen för dem. Även om jag är arg varje gång jag svarar i mobilen och får dessa frågor, blir jag mer arg om jag missar samtalet och missar möjligheten att berätta sanningen för dem. Jag är arg på att thailändskor och Thaimassage blir ett offer i Sverige, det ”civiliserade” landet. Jag är arg på att de männen har möjlighet att växa upp i och leva i en bra miljö, men kan inte lära sig att förstå värdet av de vackra saker de har. Jag är arg och tycker det är synd. Många i tredje världen som hade haft möjlighet att leva i denna vackra miljö, så mycket mer de kunnat utnyttja möjligheter och skapa vackra saker för världen? Och det är detta som ger mig styrka att orkar med dem.  

En del undrar om jag inte är rädd för att det kan vara farligt. Jag vet inte om jag är rädd. Jag vet bara att jag måste göra vad jag ska göra och jag är övertygad om att det jag gör är korrekt. Jag tänker att händer det så händer det. Det värsta som kan hända är att man dör… Jag är inte rädd för döden. Det är bara att jag vill inte dö nu, för jag har fortfarande många saker jag vill se komma att hända. Detta är vad jag tycker och därför går jag vidare mot dessa människor.  

Det som gör mig säker är dessutom den svenska lagen. Även om jag är skeptisk till vissa aspekter av lagen är jag ändå övertygad om lagens strikthet. Och jag tror att strikthet och rättvisa skapar rädsla för dessa män också.  

Jag är säker på att om något dåligt händer, kommer jag att få rättvisa. Men ändå har jag sagt till mina nära och kära att jag inte umgås med många så om det händer något kolla mina sociala kontakter och telefonnummer. Jag har en lista över alla som kontaktat mig och har gjort konstigt mot mig.  

 Jag tänkte skriva den här artikeln för länge sedan men många saker hindrade mig fram till en dag efter att jag fick ett samtal från ett hemligt nummer. Rösten i andra änden frågade i slutet av samtalet, blandat med skratt, “är detta nakenmassage?”. Det var rösten från en ung pojke i ungefär åldern 13 – 14 år och det kunde höras ytterligare skratt i bakgrunden från ett par personer. Istället för att svara frågade jag honom hur gammal han var. Han svarade 3 eller 13. Jag kunde inte höra så bra men jag var inte intresserad av svaret för jag ville att han skulle höra sig själv. Jag sa till honom; ”Du är fortfarande ung och har tid att lära dig mer. Jag hoppas att du ska kunna lära dig att förstå världen på rätt sätt.” Synd att mitt språk gjorde att jag inte kunde säga riktigt vad jag ville. Det inspirerade mig att skriva den här artikeln. Det är alltså inte bara vuxna utan även barn. Allt bygger på ett missförstånd som kan skada barnets bild och perspektiv och leda till en personlighet byggd på förolämpningar, rasism och olikabehandling beroende på arbete, kön eller etnicitet. Jag tycker det är synd…  

Hur jag ”tvättar” mig 

I min gamla salong i den stad jag bodde tidigare, fick jag en kund som jag kände och som jag hade träffat och pratat med några gånger när jag hade problem. Han var en vanlig lugn och snäll man. Efter jag masserat en stund började han röra sig försiktigt och stönade tyst. Eftersom jag kände honom och hade förtroende för honom och inte kunde tänka att han skulle vara den här typen av person, blev jag förvirrad och hoppades innerst inne att detta inte var hans handling. Men det var inte effektivt eftersom det beteendet blev tydligare och tydligare. Under massagen hände inget farligt men jag masserade som om jag inte var med mig själv. Förvirring fick mig att massera utan att tänka på hur jag skulle lösa problemet, jag funderade på om det var sant? Jag kände mig fortfarande dum och undrade vad det var och om jag skulle vara arg eller inte, tills massagen blev klar. Innan han åkte kramade han mig och tryckte mig mot bröstet. Jag var fortfarande förvirrad och inte riktigt medveten om vad som hände. Bilden av när han var en vanlig person fanns fortfarande i huvudet. Jag satt i salongen och var fortfarande förvirrad tills det hade gått ca 1 timme. Då vaknade jag… Och förstod samt accepterade vad som hade hänt. Plötsligt kände jag att mina händer var smutsiga och äckliga. Jag tvättade dem hårt direkt och tvättade varje gång när jag tänkte på massagen. Jag var jättearg på min egen dumhet, ledsen och tyckte synd om mig själv som behövde vara med om sådana äckliga saker. Tills det hade gått några dagar då jag kunde förstå sanningen och insåg att det inte var vatten som skulle kunna få mig ren…   

Det kan finnas tillfällen då jag känner mig trött och ensam, men idag tycker jag absolut inte alls synd om mig själv, att jag i mitt arbete måste möta denna grupp av människor. När jag tänker på hur många som gillar min Thaimassage inser jag att de bara är en minoritetsgrupp och viktigast av allt är att det inte är jag som är patetisk utan DEM!   

• De är inte nöjda med sin status.

Om de är ofrivilligt singel, är det för att de inte kan hitta en partner eller att ingen vill ha dem. Om de vill vara ensamma, kan de inte hantera sina behov. Värre är de som har familj. De begår fel även mot sin nära och kära och är bevisligen inte lyckliga i familjen.  

• De konfronteras med svår ensamhet

En del ringer mig efter kl. 20 på kvällen. Andra skickar konstiga sms för att få någon prata med. Det allvarliga är de som ringer mig mitt i natten när de är fulla. Naturligtvis tycker jag inte synd om mig själv som får deras samtal/meddelanden utan jag förstår att de som kämpar med sin ensamhet. Därför måste de ringa någon. Även om de inte känner till mig, aldrig träffat mig, är det enkelt att bara söka efter nummer till en Thaimassage.  Oavsett om de är medvetna eller omedvetna konfronterar de en svår ensamhet och behöver någon som förstår och någon att prata med snarast.  

• Det saknar något i deras liv och gör att de inte kan vara riktigt nöjda och lyckliga med sitt eget liv

Dessa människor kan se normala ut på utsidan, men innerst inne, oavsett om de känner sig själva eller inte, kan acceptera det eller inte, kan de inte njuta av sina egna liv. De flesta thailändskor (särskilt den äldre generationen och unga som fortfarande är medvetna om thailändsk kultur) kommer att vara försiktiga när de är nära thailändare. Eftersom thailändska traditioner säger vad de bör eller inte bör göra. Om de kommer för nära, kommer thailändskorna omedelbart att veta att männen tar sig friheter och kommer därför vara försiktiga. Men å andra sidan känner sig thailändskorna bekväma med västerlänningar eftersom det betraktas som deras kultur, t ex en kram eller skaka handen. Men det finns vissa västerlänningar som utnyttjar möjligheten, t ex kramar, försöker dra kvinnor i armarna för att röra bröstet eller smeker med handen. Dessa människors sjukdomar presenterar sig vid kontakt med Thaimassage, som att de inte vill ha kalsongerna på sig under massagen, dra fördel av att masseras eller smeka handen.  

Jag tror att dessa grupper av människor saknar mycket lycka i sina egna liv, allvarlig brist på beröring, kramar och värme eller har något annat som får dem att agera på detta sätt. De kan t o m vara lyckliga men vilja ha beröring som kompensation för sin ensamhet. Oavsett om de kan/vill acceptera eller inte, är detta ett mentalt tillstånd som får dem att visa dessa beteenden som vanliga människor inte tycker är nödvändigt att göra.  

• De har det svårt och kan inte förstå och lära sig att de gör fel även om de vuxit upp i Sverige.

De känner inget för människovärde och kan inte utvecklas i enlighet med sin egen miljö, Även om de kanske lyckas i sina karriärer. De är som produkter som inte lever upp till specifikationerna. 

• Förmåga att överväga och utvärdera brister

På min webbsida har jag tydligt skrivit och berättat om äkta Thaimassage. Jag ger så mycket information om Thaimassage som jag kan. Om jag skulle tjäna pengar genom att ge Happy Ending, varför måste jag sitta och skriva och fylla min hemsida med olika informationer om massage? Detta är inte mitt modersmål, det tar både min tid och ger mig huvudvärk. De har nog aldrig tittat eller kan inte överväga att göra det (innan de frågar mig om Happy Ending).

• De har en jätteliten världsbild, konstig attityd och saknar vision eller är kanske psykopater samt behöver akut hjälp.

De vågar ringa en kvinna och fråga om de kan få sexuella tjänster utan att aldrig har sett hennes ansikte, aldrig talat med henne eller vet hur den kvinnan är som person. De vet bara att den personen är en thailändska och jobbar som Thaimassör. Det är extremt patetiskt eftersom de bara utgår från sin egen lilla upplevelse för att bedöma kvinnor, thailändskor, hela landet eller kanske hela världen. Enligt min mening är dessa grupper i behov av akut hjälp att förstå världen bättre. 

• Dum men låtsas vara klok

Detta är något som förvånar mig mycket, när dessa män säger till mig att de vill helkroppsmassage och upprepar att de menar en RIKTIG helkroppsmassage! samt frågar mig om jag har riktig helkroppsmassage (de menar att massera deras penis). De talar och uttrycker sitt misstag med stort förtroende i rösten. Jag tycker verkligen jättemycket synd om dem att de inte kan förstå vad vanliga människor menar att en helkroppsmassage betyder. De visar ynkligt sin okunnighet samt blandar sina dumma, smutsiga tankar och slutsatser till omvärlden. Jag förstår verkligen inte hur de kan göra det.  

Jag tror att ordet ”riktig” som de använder kommer från någons säljerbjudande eller från dem själva genom samtal med varandra, antingen direkt eller via nätverk. Eftersom det är många av dem som använt ordet. Det gör att jag är mer ledsen för dem för att de inte kan förstå det vanliga människor kan. Det är verkligen tråkigt för dem.  

**Jag har haft många olika stamkunder, både män och kvinnor, och de har aldrig ringt och frågat om de kan vara nakna, få rumpmassage eller en RIKTIG helkroppsmassage.   

 

• Kan inte respektera etniska skillnader och kan t o m inkludera förakt mot svenskar

Jag bor i Sverige och har familj med en man. När de frågar mig om Happy Ending, tror jag inte att de tänker på detta. Men om de tänker på det och tror att jag har en thailändsk man då betyder det att de förolämpar den thailändska identiteten. Om de tänker på att jag har en svensk man då förolämpar de svenska män som har thailändska. De förolämpar min familj och tror att min man har en otrogen fru, en trasig familj och dyrkar pengar. Eller det kan vara jag som missförstod eftersom det kanske är tomt i deras huvuden så att de inte kan tänka eller respektera andra oavsett skillnader eller nationaliteter.  

En kväll kl 21 får jag ett meddelande från en okänd man som frågar om jag åker ut och masserar. Min sambo vill inte att jag skall svara och inte bry mig om dem. Jag förstår om han har svårt att förstå hur jag känner. Man kan svara och känna annorlunda i samma situation. Syftet med svaret jag vill skicka är han ska veta att en thailändska, en thaimassör, är också en vanlig kvinna som har egen familj och man. Jag skickar därför artikeln ”Happy Ending del 1” till honom för att han ska förstå Thaimassage (om han läser) och fundera en gång till innan han frågar någon som han gjorde mot mig. Jag tror att en av orsakerna   som gör att han vågar, inte skäms och tror att han inte behöver tänka på hur han beter sig mot en Thaimassör, är för att han tror att ingen vet vem han är, vad han har gjort och det han gjort inte är tillräckligt bevis mot honom. Om man funderar ingående på vad han frågade, platsen, vilken tid och vad som kan hända efter, då kommer man fram till att han är emot lagen, men att bara meddelandet inte är ett bevis. Om de inte kan straffas med lagen är det min plikt att avslöja dem.   

 

• De kan inte acceptera andras möjligheter och lycka utan måste förolämpa för att skada.

De kanske aldrig har insett glädjen av att ge, speciellt ge möjligheter. Det kan vara sant att vissa thailändskor gjorde falsk Thaimassage, Happy Ending, hemma i Thailand, men när de bor i Sverige har de nog familj, önskar börja ett nytt liv och vill nog glömma sitt dålig förflutna. Att få dessa frågor ställd till sig kan nog skada dem…

• De hyser absolut ingen sympati för andra.

Det finns några som, innan de ställer frågan, säger “bli inte arg nu, jag frågar bara”. De tror att det är artigt att de varnar mig innan de frågar, eller till och med frågar med en mjuk röst. Men de kan absolut inte föreställa sig hur äcklig den frågan är för en kvinna som de aldrig har sett eller känner till. Jag var redo att bli arg när de sa till mig “inte blir arg”. De har aldrig kunnat ta hänsyn till andras känslor. Om någon betalar och ber deras dotter, deras fru, deras mamma eller dem själva att runka könsorganen för att känna njutning, hur ska de känna?! Eller kanske för att de inte har någon de älskar eller vet inte hur de kan älska andra eller ens hur de kan älska sig själva.   

Jag har sett och läst lite om råd de får om hur de skall göra för att få Happy Ending. Jag kan inte förstå varför de tror att de måste ringa, maila, fråga eller agera oanständigt innan, när de bara kan gå för att få en vanlig massage och de kommer att erbjudas Happy Ending om salongen har det. Eller de tror att det är svårare att behålla sin vulgaritet under massagen än att låtsas vara en normal person i samhället!  

• De är svaga, ynklig och rädda

Jag tror att alla människor är lika även om det finns skillnader i språk, hudfärg, tro, etnicitet, kön och etc. Också är det helt rätt och viktigt att kvinnor som skyddar sig och vägrar att låta sig hanteras illa och kvinnor som avstår från att protestera gör att kvinnorna delas upp i klasser. Naturen skapade kvinnor och män och jag tror att människor förlitar sig på skillnader i livet utan att utnyttja varandra. Om det inte finns några män, kan kvinnor inte bli gravida och utan kvinnor utrotas människor.  

Jag växte upp i Thailand. Där är inte könsskillnader ett speciellt stort problem när man jämför med några andra länder. Men ändå har jag sett saker som inte bör hända kvinnor. Därför känner jag mig stolt när jag ser många svenskor när jag kommer hit. Och samtidigt beundrar jag många svenskar som kunde överge tron att de var en mäktigare människa bara för att de var en man.  

Jag tror att de flesta svenskar förstår och inser detta. Men jag tror också att det finns en del som inte kan förstå och anpassa sig. De är några svenskar som fortfarande tror att de dominerar p g a könsskillnader. Dessa män vill fortfarande kontrollera, bli uppassade och utnyttja. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet, kan acceptera eller inte kan acceptera. Jag tror att de är förändringens sår och misstag. De är rädda för ett korrekt beteende och döljer det bakom kvinnor i olika kulturer genom att, som er urladdning, visa vad de inte kan göra mot många svenskor.  

Idag blir jag naturligtvis fortfarande väldigt arg (tills jag kokar!) varje gång jag får fråga om Happy Ending, men när jag tänker på och försöker förstå deras problem blir jag lugnare. Jag utnyttjar min ilska och förståelse till att bli kraften som får mig att gå framåt. Jag skyddar inte bara Thaimassage utan hjälper också till att ge dem rätt information och öppnar deras värld om Thaimassage.  

Den här artikeln har jag skrivit för att avslöja männens handlingar. Jag vill också skapa avsky för deras motbjudande handlingar gentemot kvinnor, thailändskor, nationaliteter, yrken, främmande kulturer och mänskligheten.  

Även om jag har för avsikt att använda den här artikeln för att skapa avsky för dessa människors handlingar, vill jag inte göra det mot dem själva. Eftersom jag tror att det inte är den verkliga lösningen. Det största orsaken till detta problem är att deras liv saknar något och behöver fyllas, oavsett om det är kärlek, acceptans eller t o m information. Jag tror att svenskarna är kunniga, logiska och kapabla att urskilja och analysera även många av denna grupp av män. (Kanske kan dessa män själva förstå om de får korrekt information). De är inte dumma utan behöver något som saknas. Jag tror att de flesta av dem kommer att kunna förändra sig själva. Om de vill.  

Jag skrev om en man i “Smärtan av Thaimassage del 1” som tog av kalsongen och jag trodde inte att jag kunde ändra hans beteende. Det var fel, för efter att jag publicerade artikeln del 1, kom han tillbaka. Den här gången var han artig. Han frågar mig om smärtan i hans muskler skulle läka. Jag lovade honom att jag skulle hjälpa honom blir bättre (om det fanns en möjlighet och om han ville). Jag var uppriktig och hade glömt allt vad han hade gjort tidigare mot min Thaimassage. Jag respekterar och vill lyfta fram en man som kan förändra och förbättra sig själva.  

 

Var man kan hitta Happy Ending! 

Jag lovar dig att du kan hitta Happy Ending överallt där du hittar en falsk Thaimassage. Och var som helst där det finns falsk Thaimassage kan du säkert hitta Happy Ending Men det helt säkert att du aldrig kommer att få uppleva Happy Ending i samband med äkta Thaimassage!  

“En Thaimassör är en massör
som inte gör Happy Ending

oavsett om massören är duktig eller inte.
När som helt när en massör ger Happy Ending,
är den massagen inte äkta Thaimassage,
oavsett hur bra massören kan massera”. 

 

Observera  
Några andra skäl som jag tror gör att Happy Ending förekommer, även om det strider mot lagen  

I Thailand  

Thaimassage är ett hårt jobb där massören använder mycket kroppskraft men får inte mycket lön. Om massören vill tjäna mer måste hen jobba hårdare med risk för att den egna kroppen tar skada. Happy Ending är en möjloghet för att öka intäkterna utan mycket ansträngning. Dessutom tror många massörer att Happy Ending är bara extern ”finputsning”, inte riktigt sex. Därför känner de inte att det är fel (även köpare nog intalar sig själv samma sak)

I Sverige  

I Sverige finns minimikrav för lön och arbetstidslagar men det finns ändå många salonger med falsk Thaimassage. Jag tror att det är för att..  

Vissa köpare förväntar sig att en “Thaiprodukt” ska vara billig och många Thaimassage salonger tenderar att möta den förväntningen. Men thailändskor i Sverige måste leva med samma levnadskostnader som alla andra i Sverige. Förutom det låga marknadspriset, vilket gör att massören har lägre inkomster, får många thailändmassörer också en orättvis lön och detta gör nog att några massörer utökar sina inkomster med Happy Ending. Dessutom, att sätta ett lågt pris finns den nog för att locka kunder och generera mer försäljning och kanske till och med ignorera kvittot när det ges möjlighet.