Politiska händelser i Thailand 2020 (del 1)

    1. Den thailändska premiärministern skall avgå
    2. En ny konstitution
    3. Reformering av Monarkin

Ovan är 3 krav från demonstranterna i Thailand idag som har som främsta mål att få till en verklig förändring genom att fokusera på att dra upp rötterna till diktaturens arv, som i sig är en grogrund för korruption och ett av de största problemen och ett hinder för att ge den thailändska befolkningen ett gott och värdigt liv i grunden. Kraven är tydliga och jag behöver inte förklara vad de vill ha, utan jag kommer att berätta ursprunget till protesterna, och varför de ställer dessa krav. Jag kan inte berätta hela historien i detalj från långt bak i tiden, men ska försöka berätta huvudhistorien och speciellt det tredje kravet om en reformering av monarkin. Ett krav som aldrig tidigare i Thailands historia har förts fram så tydligt.

Viktiga händelser relaterade till politik i Thailand har skett många gånger tidigare, oavsett om det är krav på demokrati, statskupp eller uppror. Men jag kommer att nämna fem viktiga historiska händelser som blivit viktiga för demonstranterna och spelar en stor roll för dagens protester.

Den thailändska politikens historia som det thailändska folket har matats med och de faktiska sanningar som nämnts av demonstranterna, är olika. Jag kommer därför att berätta om händelserna genom att jämföra dem; vad thailändare har lärt sig i skolan och genom nyheter, med den verklighet som demonstranterna refererar till baserat på de bevis de har.

 

Händelse 1: ändring av statsskick från absolut monarki till demokrati (A.D. 1932 / B.E. 2475)

Denna förändring var en revolution. Den första i Thailand, som då hette Siam, och hade varit monarki under nästan 800 år. År 1932 var Rama VII kung, var riktiga namn var Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Prajadhipok Phra Pok Klao Chao Yu Hua. (Den nuvarande kungen är Rama X, och alla kungar ända från Rama I är släkt med varandra.)

Revolutionsidén lanserades av “Khana Ratsadon” (Folkets parti (คณะราษฎร)), som blev det första politiska partiet i Siam. Tankar om en revolution började hos en grupp studenter som fick stipendier för att studera i väst, speciellt i Frankrike. “Khana Ratsadon” leddes av Pridi Banomyoung (som anklagas för kung Rama VIIIs död, vilket jag kommer att berätta mer om i nästa del), Plaek Phibunsongkhram, en relativt liten grupp civila och några militära ledare. Med mindre än en hundradels styrka var de tvungna att göra en genomarbetad plan i hemlighet som bl a innehöll tricks för att samla militärerna som var tänkta att användas som förhandlingsstyrka. Dagen D samlade de alla soldater från de olika enheterna och lät dem förstå att ett uppror var förestående. Vissa medlemmar i ”Khana Ratsandon” gav order till soldaterna att delta i en planerad träning. Allt hände väldigt snabbt och samtidigt befann sig kungen i Hoa Hin och inte i Bangkok.

.

Revolutionen 1932 resulterade i en nästan oblodig övergång av Siam från en konstitutionell monarki till införandet av demokrati. Därefter bjöd “Khana Ratsadon” in samma kung och bad honom bli kung under den nya demokratiska konstitutionen.

Detaljerna kring dessa händelser förmedlades på ett annorlunda sätt…

Vänligen följ nästa del………………………………………..

 

Händelser som sker långt borta i Thailand, hur kan det påverka dig och resten av världen?

Innan jag kom till Sverige hade jag hört att de flesta västländer var utvecklade länder. Jag har många önskningar, men samtidigt är jag en person som förstår sanningen och är nöjd med vem jag är och vad jag har. Tillsammans med att jag var som de flesta andra från den äldre generationen thailändare som hade lärt sig att vara stolta över att vara thailändare i ett självständigt, fritt och fruktbart land . Med orden som thailändare alltid har hört; “I vattnet finns fisk, på åkrarna finns ris”. Vi kommer aldrig svälta. Dessutom finns en kung som styr landet med kärlek och nåd som en landsfader. Om jag vill veta något, kommer jag att ta reda på det. Men ändå hade samhället och miljön gjort att jag inte såg vikten av kunskap om omvärlden, inte var nyfiken på vad som hände ”där ute”. Detta fick mig att tro att de som bodde i utvecklade länder hade det bra på sitt sätt och vi på vårt.

Jag tror att i Thailand finns faktiskt inte bara fattigdom. Inte heller är det omodernt som ett outvecklat land. Vi har allt som ett utvecklat land borde ha. Det är bara klyftan mellan ytterligheterna som är så stor. Oavsett om det är rikedom vs fattigdom, modernt vs omodernt, utbildning vs okunskap, över- vs underklass eller t o m staden vs landsbygden. Vi har kallat oss ”ett land i utveckling” i mer än 80 år…….

Sett från mitt eget perspektiv har jag det bra i mitt land. Men när jag kom hit till Sverige och fick en djupare och bredare insikt om ett utvecklat västland kände jag avundsjuka och drömde om att sprida svenskarnas livsstil till de fattiga klasserna i mitt land. Jag önskar att mitt hemlands regering strävar efter att arbeta för medborgarnas intressen som detta land (Sverige) har gjort. Naturligtvis finns det inget helt perfekt land. Många här kanske tror att deras land har många problem. Det är definitivt bra att se problem och åtgärda dem till det bättre. Men i mina ögon i alla fall, när det jämförs med mitt land tror jag att de tillhör ett samhälle med liten ojämlikhet.

Det är det som får mig att förstå “Khana Ratsadons” känslor, varför de vill att Thailand ska förändras, fastän det har gått mer än åttio år. Jag har ofta funderat i hemlighet vad som gör mitt land annorlunda från västländerna och det jag ser är det viktigaste och största problemet, och som är ett hinder för Thailands vidare utveckling, är “KORRUPTION”.


Har du någonsin trott att thailändare har föråldrade idéer, är tanklösa och obildade, inte utvecklas eller inte hänger med resten av världen? Men det finns en mångfald av människor. Även om jag tror att många thailändare har mycket kunskap, intelligens och moral, kan jag ändå inte förneka att det finns många thailändare som fortfarande behöver öppna sina sinnen för att se sanningen om vad som händer i Thailand och världen idag. Ändå är jag övertygad om att det inte är det thailändska folkets fel utan på grund av det thailändska politiska systemet. Regeringen och nuvarande ledare (och mest av allt tidigare d:o), har inte varit villiga att förbättra och utveckla utbildningssystemet. Trots att folket sett behov och krävt förändring. Thailändare har kunskap, men många har  det inte om den nya utvecklade världen. Thailändare är inte dumma. Men vi har lärt oss och kontrollerats att växa som ett ”bonsaiträd” under lång tid. Till skillnad från de flesta västerlänningar som uppmuntras att växa och blomstra likt vilda träd i naturen. Jag tror att befolkningens utbildning, kunskap och intelligens är viktigt för att förhindra korruption.

Människor har utvecklats och har skapat mycket avancerad teknik. Förutom att tekniken har gjort världen mindre, förenklar det också livet för människor. Men myntet har två sidor. Om globala resor inte var så vanligt som det är idag, skulle kanske inte så många människor dött p g a covid-19. Till och med coronaviruset kan vara resultatet av mänskliga handlingar på samma sätt som vi orsakar global uppvärmning. När man inte kan gå tillbaka i tiden måste man gå framåt och hitta lösningar.

Jag tror att thailändare är hjälpsamma och nöjda med detta. De flesta av oss thailändare som förstår de problem som världen står inför, är medvetna om vikten av att samarbeta för att hitta lösningar. Men det finns en del thailändare som inte förstår hur deras handlingar påverkar miljön och omvärlden. De vet inte ens vad som är orsaken till den globala uppvärmningen. De vet nog inte ens att hela världen kan stå inför stora förändringar när det gäller vårt sätt att leva. Fattigdom tvingar dem att fokusera på hur och var de kan hitta mat för dagen. Även om jag vet att det inte är bra, kan jag inte se dem som delansvariga till den globala uppvärmningen bara för att de måste köra en gammal bil som avger svart rök, någon gång bränner plastavfall, hugger ner träd i hemlighet eller ser kött som ett viktigt livsmedel. Det är inte deras fel. De är bara offer…. Den verkliga orsaken till problemet är en dålig och korrupt regering. Jag tror att om Thailand får ett mer avancerat utbildningssystem och på allvar främjar utbildning som på sikt kan främja människors ekonomiska välbefinnande, då kommer nästan alla thailändare att vara förenade och deltagande i omvärldens i förändringsresa.

Jag tror att många svenskar är medvetna om och skyddar världen genom att börja med sig själva, genom att tänka på sina handlingar. Jag beundrar och respekterar det. Men jag tror att utbildningsstöd till dem som inte riktigt förstår, oavsett om det är till thailändare eller människor i andra länder, kan det vara ett kraftfullt sätt att hjälpa världen förutom att starta med sig själv och vänta på uppfinningar från forskare och utvecklare. Den globala uppvärmningen är som naturens straff för människans handlingar. Eftersom uppvärmningen bl a kom till p g a att det finns så många människor i världen, är det klokt att alla människor förstår och engagerar sig för att lösa problemen tillsammans. Ett hinder för människor att riktigt förstå är ett lands dåliga regering som bara är intresserad av sina egna fördelar, oavsett allmänheten och omvärlden. Även om en korruptionsfri regering inte är någon garanti för att landet kan drivas helt effektivt. Men åtminstone tror jag att de flesta av dem kommer att värdesätta och fokusera på välbefinnande, kunskap om befolkningen och världens framtid.

Bry dig om nyheten om du kan njuta av andras lycka men blir berörd av människors smärta

Med kraven från demonstranterna på en reformering av monarkin, är det svårt att förutsäga hur denna händelse kommer att sluta eller hur lång tid det kommer att pågå. Demonstranterna har ännu inte (29/11-20) visat några tecken på att ge upp. Eftersom de tror att om roten till problemet inte åtgärdas, kommer den thailändska politiken aldrig att verkligen förändras. Med en förändring kan de se en framtid för alla thailändare…….

Ett av de sorgliga problemen i Thailand som jag önskar få åtgärdat är människohandel. Den viktigaste rotorsaken till människohandel, antingen i form av sexhandel med vuxna eller barn eller i någon annan form, tror jag är korruption. När människor saknar kunskap, har svårt att få ett jobb eller har ett arbete som inte ger tillräckliga ekonomiska förutsättningar, blir ett alternativ för vissa kvinnor (och män) att använda sin kropp för att skapa ett bättre liv ekonomiskt. Ännu värre är att prostitutionsverksamhet genererar stora inkomster för människor som ligger bakom korruptionen.

Jag blir så deprimerad när jag tänker på bilder av människor som arbetar på klubben eller i baren med sina glada ansikten. Ett strålande leende för att tjäna, välkomna och serva kunderna. Det är svårt att gissa vad som döljer sig bakom det glada ansiktet. Är det verkligen deras egen vilja? Om det hade ett val, skulle de vilja stanna och arbeta där då? Om de inte gör det av egen vilja, kommer de att förstå varför de hamnat i denna situation? Allt är resultatet av en grupp människors själviskhet. De skapar egen lycka och komfort på bekostnad av människor i svårigheter. Genom den ”älskvärda” och äckliga företeelsen som kallas ”KORRUPTION”.

Även problemet med att många thailändskor utnyttjas kulturellt i Sverige eller i andra utvecklade länder, tror jag också beror på korruption. Många saker utvecklas fortfarande mycket långsammare i Thailand än i väst, vilket får många thailändare att hoppas på att få ett bättre liv utomlands. När man har hopp och övertygelser men saknar kunskap och bra information, är det ofta lätt att bli offer för de som letar efter en möjlighet att tillskansa sig fördelar. Alla dessa problem, liksom många andra, skulle hanteras på ett bättre sätt om vi inte hade korrupta regeringar..

Politiska protester i nuvarande Thailand utförs av många grupper av aktivister, men de kan indelas i två huvudgrupper:

Demokratiaktivisterna består av unga från universitet över hela landet, Röda Skjortorna från 2010-mötena och andra oberoende aktivister som gymnasieelever, HBTQ-personer och andra.

De konservativa består av regeringen, militären, polisen, de som värnade om monarkin eller de Gula Skjortorna från 2010-mötena och några högt uppsatta personer i statsapparaten.

Demokratiaktivisterna är fredliga och använder inte våld. Men vissa blir arga, oförmögna att kontrollera sig och kastar saker, när regeringen använder våld för att förtrycka. Men det är en liten del av den totala massan. Detta beror på att alla demonstranter uppmanas att inte använda våld. Detta för att de, förutom att inte vilja stödja användningen av våld, vill ha en ståndpunkt som kräver fredsförhandlingar. Dessutom är risken stor att regeringen slår tillbaka med våld. Ev med skarpladdade vapen som kan komma att leda till förlust av människoliv (har hänt tidigare och kommer att berättas om i nästa del).

Regeringen har makt och militär styrka och är ansvariga för den orättvisa lagstiftningen. Makten och lagarna används bl a till att reglera nyheterna för att ge positiva nyheter om sig själva. Och skapa en falsk bild för den breda befolkningen som inte är på sociala medier (styrs inte av regeringen), och som inte tycker att det är en stor sak och inte riktigt förstår fakta, skäl och behoven hos demokratiaktivisterna. Men demokratiaktivisterna har utrustning i form av skyddsglasögon, hjälmar, paraplyer, regnrockar, vatten, stora gummiankor (används som skydd mot vattenkanoner och har blivit en symbol för fred och att de inte använder vapen eller våld). Dessa saker används för att skydda dem från de saker som regeringen använder. Såsom tårgas, som används både blandat med vatten för injektion och avfyrning, gummikulor, elektriska stötar, hagelgevär och så vidare.  Några studenter från yrkeshögskola som hjälpt till som väktare sköts, men hade inga sköldar som de riktiga väktarna har, eftersom det är olagligt för gemene man att köpa.

De kallar sig **”grodor i skalet”. De kämpar för att komma ut ur skalet och kan inte ge upp oavsett hur mycket motstånd de möter. För när de vänder ryggen ser de bara en vägg. De är fortfarande harmonisk och går hand i hand med orden “Låt det sluta i vår generation”.

Naturligtvis är allt detta jag har skrivit inte för att få dig att resa till Thailand och gå med det thailändska folket i protestmarscherna. Jag vill bara väcka din nyfikenhet och uppmärksamhet på den globala situationen. Intresse från människor och nyhetskontor runt om i världen för de politiska händelserna i Thailand idag, blir som en sköld för folket. Antingen det fungerar eller inte, blir det ännu ett hopp att tjäna som påtryckning mot regeringar att inte använda våld och vapen mot dem (igen).

Framför allt hjälper detta medmänniskor som kämpar för att befria sig från att vara förtryckta och att kliva fritt och fullständigt in den i verkliga världen…

 

**Grodor i skalet (grodor i Kala):

Ett thailändskt ordspråk som avser personer med lite kunskap och erfarenhet, men som ser sig själva som experter. Kan också hänvisa till människor som är trångsynta och bara ser saker som ligger nära dem. Senare har detta ordspråk ändrats av demonstranterna till “Kala Land” eller “skallandet”. Kala betyder kokosnötskal.

 

 

 

……………Välingen följ del 2……………