Historien om gul- och rödtröja-demonstranterna, den 13: e statskuppen i Thailand 2014 Och den tändande gnistan till protesterna 2020

Historien om gul-och rödtröja-demonstranterna.
Siamrevolutionen 1932 av “Khana Ratsadon” förvandlade Thailands styre till en konstitutionell monarki och demokrati i det parlamentariska systemet. Även den senaste konstitutionen säger att Thailand har en konstitutionell monarki. Och styr med en demokrati i det parlamentariska systemet eller en demokratisk regeringsform med kungen som statschef. Men enligt demonstranternas åsikt så har under de senaste 70 åren demokrati använts som dekorationer för det thailändska folket och även internationellt. Den verkliga makten, som styr och administrerar landet, ligger hos monarkin. Allt under kontroll av militärmakten. Den dunkla och överlappande regeringsformen är den främsta anledningen till att landets administration var full av kanaler för exploatering och korruption som orsakade att allmänheten inte behandlades som den skulle. Dessutom är det orsaken till maktkamp många gånger. Även om Thailand alltid har haft en premiärminister som styr landet hela tiden är det många gånger en officer från statskuppen. Och statskupp inträffar vanligtvis när det finns en folkvald premiärminister.

2001–2005 hade Thailand den 23:e premiärministern och som var folkvald, Thaksin Shinawatra. Efter sin första fyraårsperiod valdes han till premiärminister för andra valperioden med det högsta antalet röster någonsin. Men 2006 gjorde en grupp, som kallade sig en demokratisk regeringsreformgrupp med kungen som statschef, en statskupp och avsatte regeringen. Det ledde till att han blev politisk flykting utomlands vilket han är än idag (05/2021).

Den kuppen orsakade en åsiktsuppdelning av det thailändska folket. Den ena sidan anhängare av Thaksin Shinawatra, som kallar sig själva “Röda tröjor”. Den andra sidan, som stöttar regeringen och är för bevarandet av monarkin (kungen), kallar sig själva “Gula tröjor”. Det utlöste en historisk händelse under 2010 som var upphov till det stora politiska kriget i Thailand. Samtidigt var det en händelse som gjorde många thailändare mer politiskt medvetna.

Notera
 • Vem Thaksin Shinawatra är och händelsen 2010 som är en av de 5 viktigaste händelserna och som jag kommer att dela i nästa avsnitt.

 • Under denna period var Rama IX sedan 70 år kungen av Thailand och var älskad av många thailändare över hela landet. Han dog den 13 oktober

 • Idag har Röda Tröjorna blivit anhängare av den nya generationens demonstrationer för demokrati (2020 – nu). Många av Gula Tröjorna skyddar fortfarande kungen. Vissa av dem börjar lugna sig ner efter den 9: e kungens död och det finns några som inser sanningen och motivet bakom demonstrationerna för demokrati och har ändrat sig och supporterade demonstrationerna 2020.

Den 13: e statskuppen i Thailand 2014

2011 hade Thailand den 28: e valda premiärministern, Yingluck Shinawatra. Hon var första kvinnliga premiärministern och syster till tidigare premiärminister Thaksin Shinawatra (som fortfarande är en politisk flykting utomlands). 2014, medan hon fortfarande var premiärminister, utarbetades *Amnestilagen. Den mötte motstånd från Gula Tröjorna och de som ville bevara Kungens position och makt och det ledde till sammandrabbningar med Röda tröjorna och deras likasinnade. Sammandrabbningarna blev så våldsamma att premiärministern Yingluck Shinawatra tillkännagav parlamentets upplösning. Men motståndarna nöjde sig inte med det. De trodde att om det blev ett nyval kunde Yingluck Shinawatra fuska och ta över landets administration igen. De ville utvisa Yingluck Shinawatra. Därför krävde de en nationell reform före valet. Men anhängare av Thaksin Shinawatra och Yingluck Shinawatra ville först ha ett val och därefter en reform. Konflikterna mellan de båda sidorna hade eskalerat och pågått i flera månader. Fram till den 22 maj 2014 då det blev en ny statskupp, ledd av Prayut Chan-o-cha som vid den tiden tjänstgjorde som befälhavare för armén och blev senare tillförordnad premiärminister. Yingluck Shinawatra dömdes för att ha orsakat korruption medan hon var premiärminister. Hon dömdes till “fem års fängelse” och beslag av 35.000 miljoner baht. Hon blev en politisk flykting utomlands precis som sin bror fram till nu (05/2021).

Ett inbördeskrig mellan Röda tröjorna och Gula tröjorna före kuppen.
Händelse en månad innan kuppen (7 april 2557, kuppen inträffade den 22 maj 2014 )

Läs mer om Yingluck Shinawatra på nyheter;
 • Beslagtagandet av Yingluck Shinawatra egendom skedde medan hon var statsministern och ordförande för National Rice Policy Kommittee. Hon tillät korruption i Rice Pantsätta Project genom att ignorera och inte motverka den skada som uppstår för regeringen i enlighet med deras befogenheter och skyldigheter vilket orsakade finansministeriet skada. Läs mer på Yingluck trial: Thai ex-PM sentenced to five years in jail – BBC News

 • 2/04/2564 Centralförvaltningsdomstolen återkallade beslutet om förverkande av Yingluck Shinawatras tillgångar och ansvar för uppkomna skador. Centralförvaltningsdomstolen ansåg att beslutet var olagligt, eftersom korruptionen inträffade bland den operativa personalen. Det var många tjänstemän inblandade, Dessutom var Yingluck Shinawatra premiärminister, Läs mer på Court revokes order for Yingluck to pay Bt35bn compensation for rice scheme (nationthailand.com)

 • Amnesty Act i straffrätten hänvisar till “motbevisningen av en brottslig handling som begåtts av en person med en lag utfärdad efter brottet att kräva att handlingen inte är ett brott. Och att de som har handlat fria från skyldiga handlingar.” Amnesti är mer än benådad, eftersom lagen antar att personen aldrig har begått ett brott tidigare.

I början efter kuppen 2014 var Prayut Chan-o-cha populär hos många thailändare, då han sågs som lösningen på den politiska krisen. Vissa höll inte med om att det inte följde den demokratiska vägen. Med tiden sågs inga tecken på att Prayut Chan-o-cha skulle avgå och utlysa ny val. Det kom fler uppmaningar om nyval och slutligen skede det 2019 (2019 Thai general election – Wikipedia). Det fanns till och med en del som fortfarande stödde militärregeringen. Ändå var valen utformade för att gynna det regerande partiet. Sedan utformningen av valsystemet Kampanjen och efter valkommissionens beslut fick Prayut Chan-o-cha bli premiärminister med den regering han ärvt efter kuppen fram tills nu. (05/2021)

Händelse efter kuppen 2 juli 2014; båda sidor som stödjer och motsätter sig kuppen.

Den tändande gnistan till protesterna 2020

Thanathorn Juangroongruangkit är en 43 år (f. 1978) gammal thailändsk affärsman. Han är fast besluten att se förbättring och jämlikhet för det thailändska och han vill se Thailand utvecklas till att få ett verkligt demokratiskt system. År 2018 grundade han ett politiskt parti för att delta i det senaste valet 03/2019. Han och hans parti var extremt populärt bland pro-demokratiska ungdomar och de blev oppositionen efter valet. Men den 23 februari 2020 dömdes han av konstitutionella domstolen att upplösa sitt politiska parti och förbjöds utöva politiska aktiviteter i tio år. Det var av den anledningen som de pro-demokratiska ungdomsgrupperna tappade tålamodet. Det blev därför en av de främsta orsakerna till inledandet av protesterna för demokrati 2020 och som pågår ännu idag. Och av den anledningen anklagas Thanathorn Juangroongruangkit för att vara en anhängare av protesterna.

Läs mer om Thanathorn Juangroongruangkit

 • Juangroongruangkits dom av domstolen, Läs mer : Future Forward: Thai pro-democracy party dissolved over loan – BBC News

 • Thanat Chuengroongruangkit, Han kommenterade och väckte frågor om transparensen i Prayut Chan-o-chas regeringens COVIC- 19 vaccinförsörjning, om varför regeringen endast valde det AstaZeneca-utvecklade vaccinet genom att låta Siam Bioscience vara den enda tillverkaren. För att Siam Bioscience ska kunna producera det är det en process som tar månader istället för att direktimportera. Hans åsikt var rationell och med övertygande bevis. Han talade om riskerna med att använda samma vaccinmärke över hela den thailändska nationen. Och skador på landet om vaccinet ges till folket för långsamt. Han avslöjade att Siam Bioscience Company är ett företag som enbart ägs av Crown Property Bureau, vilket gjorde att han åtalades enligt lagen #112 och videoklippet med hans tillkännagivande förbjöds från publicering och delning nästa dag. (Han förnekade och bekämpade anklagelserna och befriades senare. 04/2021 finns det inget klart svar från regeringen angående vaccintillgänglighet.) Läs mer : Vaccine Debate: New 112 Complaint Filed Against Thanathorn (khaosodenglish.com)

Bakom demokratikravet 2020

Andra bakomliggande orsaker till protesterna 2020 och det verkliga ursprunget till det tredje kravet om en reformering av monarkin.

Även om partiets upplösning och begränsningen av politiska rättigheter för Thanat Chuengroongruangkit blev den främsta till kraften för demonstranterna 2020, finns det andra bakomliggande orsaker. I synnerhet det tredje kravet om en reformering av monarkin, som aldrig uttryckligen har krävts i den thailändska historien. Även Röd tröjorna 2000-2014 nämnde att landets styre var en diktatur med monarkin i bakgrunden, hade de inte gjort en så tydlig hållning till det som demonstranterna 2020 gör.  Omnämnandet av kungen är varför de Röda tröjorna drabbade samman med Gula tröjorna, som skyddar kungen, och det tredje kravet om en reformering av monarkin som gör att många av de demonstrationerna som utfördes 2020 var i strid med lagen #112.

 • Röda tröjor-demonstranterna och demonstranterna 2020 har liknande krav, men det finns skillnader mellan grupperna;

  • Demonstranter med röd tröja: huvudsakligen sammansatt av thailändare i arbetsför ålder, särskilt gräsrötter som gillade och stödde Thaksin Shinawatra. Det är möjligt att källorna till kunskap, övertygelser kommer från det verkliga livet. (de flesta var 30+ (för 10 sen)).

  • Demonstranterna 2020: Krav började genom studentgruppens uppmaning till demokrati med “flash mobs” i utbildningsinstitutioner över hela landet i början av 2020 vilket ledde till stora samlingar. De flesta är därför ungdomar, studenter, en ny generation och något som aldrig har hänt tidigare är gymnasieelevernas deltagande, vilka kräver förbättring av utbildningssystemet, frihet för elever och säkerhet i skolorna (Befintliga skolregler begränsade deras tänkande och frihet och både pojkar och flickor misshandlades. Det förekommer sexuella trakasserier och t o m våldtäkter i skolan, utfört av både elever och de som arbetar på skolan (inkl lärare).) Detta har därför resulterat i att vissa ungdomar under 18 år åtalats enligt lagen #112. Det är möjligt att källorna till kunskap och övertygelser kommer från det verkliga livet, historiska studier och lärande genom sociala nätverk.

  • De krävde båda demokrati. Men de röda tröjorna krävde Thaksin Shinawatra medan den yngre generationen inte har några band till honom.

  • Röda tröjor anklagas för att vilja störta kungen, men demonstranterna 2020 har gjort det klart att de vill ha reformer.

Trots statskuppen efter 1932-revolutionen hade den revolutionära “Khana Ratsadon” fortfarande en viss roll i landets administration 15 år senare. Vad som är intressant at fundera kring är vad som hade hänt med Thailand och dess folk om kung Rama VIII, som stod nära Pridi Banomyong, inte mördats 1946 och om de hade samarbetat. Pridi Banomyong som var premiärminister vid den tiden (i 152 dagar, fick sluta efter att Rama VIII dog), var en av de revolutionära “Khana Ratsadon” och är fortfarande vördad av dagens demokratiaktivister 2020, även efter hans död. Men det kunde inte hända ens i thailändarens drömmar. Vad som hände och folket fick uppleva i verkligheten är händelserna efter 1947, som kan sägas avslutade “Khana Ratsadon”:s politiska roll. Därefter fortsatte den thailändska politiken att cirkla runt samma problem,  under valet – statskupp och krav på demokrati. Vilka som är nycklarna till att Thailand upplever dessa problem,  även nu mer än 70 år senare…

Thailands politik är mystisk, invecklad och dold. Den politiska tvetydigheten gör att det tar tid för thailändska demokratiaktivister att verkligen lära sig och förstå sin eget lands politik och det svåraste hindret är att avslöja sanningen för samhället.

All deras lärande sker genom studier av tidigare politisk historia och granskningar för att förstå aktuell thailändsk politik. Sedan regeringsbytet 1932 och till idag har Thailand upplevt statskupper och uppror mer än 20 gånger, 23 olika premiärministrar (Lista över Thailands premiärministrar  List of prime ministers of Thailand – Wikipedia), och 20 konstitutioner (Den senaste versionen skrevs 2017. Läs mer på Constitution of Thailand – Wikipedia).  Detta har lett till många politiska förändringar, men som jag har sagt, jag kommer att plocka upp 5 speciellt viktiga historiska händelser som nämns av demonstranterna 2020. Vad gör dem säkra på det de tror på?

Händelse 2, 3 : krav på demokrati 1973 och 1976

(Vänligen läs nästa avsnitt)

Protesternas nuvarande status

På grund av situationen med Covid-19 som sprider sig i Thailand nu gör det att större sammankomster förbjuds. Och det faktum att de flesta av ledarna arresterades pga lagen #112, gör att demonstranterna ändrar till flashmob och deras krav har varit tvungna att förändras just nu. De kräver upphävande av 112-lagen och frisläppandet av sina vänner som sitter i fängelse.

Med två tomma händer för att få sina rättigheter och uppnår målet att alla parter skall leva tillsammans lyckligt i samhället. Tillsammans med en dygdig kung kunna ge kärlek och verklig respekt, i stället har de många hinder att kämpa mot. En utbildad militär/polis med vapen, reglerade nyhetsbyråer som är redo att förvränga information för att skapa hat mot dem i samhället. En lag som gör att folk som ännu inte har informationen har svårt att ta emot meddelanden och inte alla som har informationen vågar berätta mun-till-mun eller på sociala nätverk, samt de som styr över deras rättigheter är mycket mäktiga. Dessutom är de flesta i samhället djupt indoktrinerade i tanken och det strider mot deras tro och sanning. Detta har gjort att vägen till deras mål blir längre men de ger inte upp. De tror att en konceptuell förändring har inträffat hos dem och kommer föras vidare till nästa generation. Trots deras ord “Låt det sluta i vår generation” och att det kan behövas överföras till nästa generation, är de ändå idag fortfarande fast beslutna att bryta igenom alla hinder med sina tomma händer.

 

 • Den 30 april skapades en Facebook-grupp; “Let’s move country”. Inom 5 dagar fanns det mer än åtta hundra tusen medlemmar i gruppen. Dessutom gruppmedlemmar från hela världen för att dela sina erfarenheter utomlands. De hjälper varandra, ber om råd och ger råd om omlokaliseringsinformation. . De flesta av dem har kvalificerat arbetare. Men förutom att regeringen inte förstår förlusten om dessa skulle lämna landet, förstärkte de också sin diktatur genom att granska material om det fanns meddelande om att förolämpa ”höjdarna” – skapa hat mot landet. Så Facebook-gruppen var tvungna att ändra gruppnamnet till “Röra på sig och flyttar höfterna (Rörelsen för träning och hälsan)”. Denna efterfrågade emigrering har blivit en populär nyhet i många länder.

   

  Strax efter nyheterna om Facebookgruppen var det en nyhetsström från Svenska ambassaden i Bangkok som visade fyra höjdpunkter för att bjuda in thailändare att komma till Sverige; jämställdhet, välfärdssystemet,  arbetsskydd och innovationsuppskattning. Fem timmar efter att den svenska ambassadens sida publicerades delades inlägget 17 000 gånger. De flesta var överens och glada att ambassaden gick med i trenden. 

 • Parit Chiwarak (Penguin) och Panusaya Sithijirawattanakul (Rung), två demonstrationsledare som protesterar genom att hungerstrejka sedan de arresterats men ingen dom ännu fallit. Men de ärfängslade utan möjlighet till borgen och de sitter i ständig förvar och har inte friheten att diskutera med en advokat. Det är många thailändare som skrivit till dem båda och bett dem sluta med hungerstrejken. Men de är fast beslutna att fortsätta tills de och deras fängelsevänner ställs inför rätta. (Parit Chiwarak började hungerstejken 15 mars 2021 och Panusaya Sithijirawattanakul 2 apr 2021). 

 • Står stilla i 112 minuter; demonstranterna står stilla i 112 minuter framför Högsta domstolen för att kräva rättvisa och frisläppandet av deras vänner. Motståndsprotesterna har pågått sedan den 22 mars och fram till idag. 

Från en thailändare

När du hör historien eller läser/ser nyheter om den politiska oron i Thailand kanske du tycker att det är ett konstigt land. Folket kan inte respektera rättigheter och lagar, inte heller älskar de fred samt bara slåss mot varandra. Jag som är thailändare blir inte alls arg eller kommer försöka tillrättavisa dig. Jag förstår. Innan jag kom till Sverige trodde jag också likadant. Varje stort krav kommer att samla folk i Bangkok. Jag befann mig långt borta och med begränsad åtkomst till information samt indoktrinerad att inte bry mig om politik. Jag blev ledsen och besviken när jag hörde om demokratikraven eller krav på nyval trots at det fanns en regering. Jag undrade varför de inte kunde vänta på regeringens hela mandatperiod tog slut. Varför skall folk som är generösa, snälla, trevliga, hänsynsfulla och hjälpsamma samt i stor utsträckning lever enligt Buddhismen och tror på förlåtelse, slåss och döda varandra?

Efter jag flyttade till Sverige upplevde jag att folk bryr sig om politik och följer nyheter och det har lärt mig att politik spelar en stor roll i livet. Dessutom ger det mig möjlighet att få nyheter från flera parter, inklusive olika informationskällor som är blockerade från att komma åt inifrån Thailand. Detta ger mig chansen att jämföra olika information och välja vad jag vill tro på. Man vet inte vad som kommer att hända i framtiden, men idag känner jag mig ändå ledsen och ångerfull för att jag hade missförstått mina vänner, thailändare.

Demonstrationerna för demokrati har tagit många liv. Faktum är att de inte gör det bara för sin egen skull. Många av dem är fattiga och har problem men många har ett bra liv. De vill se att thailändare får ett bättre liv och mer jämlikhet. De kräver rättigheter som tillhör dem, rättigheter som de blivit bestulna. Jag är ledsen även för de motståndare som de måste slåss emot. De är indoktrinerade, tänker och tror som myndigheterna vill. De tror att de kämpar för högern, även om de inte har möjlighet att få information från alla parter för att välja sida själv, tro och agera som de verkligen vill. Jag har sett sanningen som redan har visat sig. Idag finns det bara en sak som gör mig ledsen. Jag kan inte stå och slåss tillsammans, bredvid med dem…

P.S.
Den här artikeln, är skriven under titeln “Politiska händelser i Thailand 2020”, som fokuserar på orsak till demonstrationerna 2020 och varför de tre kraven ställdes, särskilt det tredje kravet om en reformering av monarkin. Därför förklarar de flesta artiklarna vänsterns skäl. Den är bara min analys genom en studie av den aktuella situationen, nyheter, historia och analys av thailändska historiker. Fastän jag redan har valt vilken sida jag stöder men jag tror ändå att ingenstans eller någon sida är helt vit eller svart. Därför är den här artikeln bara en del som kan användas i kombination med andra resurser som beskriver den thailändska politiken på olika sätt/djup.

Leave a Reply